Vaša privatnost

Uredništvo i Izdavač portala Onatrazinjega.net jamče svim korisnicima posve apsolutnu privatnost i zaštićenost sviju njihovih osobnih podataka te foto i video materijala koje su objavili na Onatrazinjega.net u odnosu na bilo koga koga bi eventualno ti podaci zanimali sve do trenutka kada neki od tih podataka na bilo koji dostupan im komunikacijski način ne odluče sami učiniti dostupnim nekom drugom korisniku portala. Izuzetak čine zakonima nedopuštene i kažnjive radnje kada ćemo podatke koji su nam dostupni o pojedinom korisniku koji je takve radnje počinio ili ih planira učiniti dostupnim organima gonjenja ili pravosudnim tijelima na njihov zahtjev, a u slučaju da bilo koju od “težih” takvih radnji uočimo pri administriranju našeg portala samoinicijativno ćemo o tome obavijestiti policiju: posebice kada je riječ o i najmanjem pokušaju seksualnog iskorištavanja djece ili distribucije dječje pornografije, trgovini ljudima, fizičkom i drugom nasilju i slično. Portal Onatrazinjega.net pokrenut je u najboljoj namjeri i vjeri da svim svojim korisnicima pruži najkvalitetnije alate i načine za sklapanje seksualnih, ljubavnih i prijateljskih kontakata i činit ćemo sve da svi korisnici imaju dobru priliku realizirati svoje želje i zabaviti se, ali bilo kakve zlouprabe portala nećemo dopuštati. Vaš profil na Onatrazinjega.net mogu pregledati isključivo registrovani korisnici.