Forum

Forum breadcrumbs - You are here:ForumPravila foruma: PravilaPravila foruma
Please or Register to create posts and topics.

Pravila foruma

Forum sajta Onatrazinjega.net je otvoren sa najboljom namjerom za razmjenu mišljenja, iskustava, otvaranje raznih tema i komunikaciju korisnika. Pravila foruma vrijede kao i samog sajta, moderatori i administratori imaju pravo da u svakom trenutku, obrišu ili suspenduju člana bez ikakve opomene.

Na forumu je strogo zabranjeno: 

1.Reklamiranje

2. Kršenje zakona po bilo kojem osnovu

3. Vrijeđanje drugih članova po bilo kojem osnovu (rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj, dobnoj, spolnoj)

4. Trolanje

5. Objave nasilnog sadržaja kao i dječije pornografije i slično

6. Otkrivanje ličnih podataka drugih korisnika

7. Kreiranje više profila

 

Administracija sajta Onatrazinjega.net ne odgovara za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga. Niti za bilo kakve povrede zakona i slično koje su napravljene od korisnika ovog sajta.  Za nesuglasice se možete obratiti na mail onatrazinjega.net@gmail.com